26.5.09

Климат, наука и морал

Сто процентов научен консенсус не може да има, особено докато корпорациите наливат средства в изследвания с предизвестен изход, които да подкопаят наложеното сред независимата наука съгласие за антропогенната природа на промените в климата. Това е отговорът ми на един коментар, поместен в блога на Центъра за Либерални Стратегии, и някой от съпътстващите го мнения.
Ломборг и подобните нему учени-скептици ще продължат да сеят съмнение, докато има кой да им плаща. Това в известен смисъл е положително, защото мобилизира науката за климата да бъде още по прецизна. Но техните изолирани гласове звучат все по-слабо и неубедително, извън научния консенсус, представен от Междуправителствения панел за промяната в климата. Да не забравяме, все пак, че сто процентов консенус няма почти по никой въпрос, освен че земята е кръгла може би :) Все още могат да се намерят учени, които отричат престъпленията на нацизма, например, но никой не им обръща сериозно внимание освен правораздаването в някои страни, където отричането на холокоста е криминализирано. По същия начин, приемането на отговорността за пораженията, нанесени от корпоративния капитализъм върху природата, живота и здравето на хората - днес и за в бъдеще - е въпрос на етика и морал, а не на фундаментализъм.

Няма коментари:

Публикуване на коментар