21.1.13

Страсбург: Религиозните права не могат да застрашават здравето и да дискриминират еднополови двойкиТрима тъжители-християни загубиха делата си в Страсбург срещу Обединеното кралство за нарушаване на религиозните им права, докато в четвърти случай съдът се произнесе в полза на тъжителката, съобщи британският „Гардиън“ на 15.01.2013. Макар на пръв поглед идентични, случаите се различават по важни детайли и разграниченията, направени от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург прецизират баланса между правото на религиозно изразяване и други права в Европейския съюз по следния начин: правото на религиозно изразяване е по-значимо от правата на компаниите и корпорациите, но не може да застрашава здравето и сигурността на гражданите на ЕС, както и да бъде основание за дискриминация спрямо двойки от същия пол.
Съдът се произнесе в полза на служителката на British Airways Надия Иуейда, на която било забранено да носи кръстче на шията си по време на работа. ЕСПЧ присъди компенсация от 1 600 GBP на Иуейда, която практикува коптско християнство, и подчерта, че в нейния случай британските съдилища не са балансирали адекватно противоречащи си интереси. Съдът отсъди, че корпоративният имидж и корпоративната политика на дадена компания не могат да получават преимущество над индивидуалните човешки права. В решението на съда се казва, че националното правораздаване на Острова не е съумяло в достатъчна степен да опази правото на тъжителката да демонстрира религиозната си принадлежност, в нарушение на позитивното задължение, произлизащо от член 9 на Европейската конвенция за човешки права, който гарантира свободата на мисълта, съзнанието и религията. Впоследствие забраната да се носят украшения с религиозно значение била отменена от компанията, което доказало, че забраната не е от ключово значение, аргументира се съдът.
Но в почти идентичните случай на Шърли Чаплин, Лилиян Ладеле и Гари МакФърлейн съдът се произнесе срещу тъжителите. ЕСЧП реши, че болничната управа е била  в правото си да изиска от Чаплин, работеща като В случая с Чаплин, да не носи разпятие на шията си по време на работата си като медицинска сестра в Ексетър, по съображения за опазване на здравето и сигурността, и да предотврати разпространението на инфекции.  Съдът подкрепи местните власти в Ислингтън в правото им да освободят служителката Ладеле заради отказа й да изпълнява церемонии за гражданско съжителство между двойки от един и същи пол. По същия начин ЕСЧП потвърди правото на неправителствената организация Relate да освободи служителя си МакФърлейн заради отказа му да приложи сексуална терапия на двойка от един и същи пол, обоснован с факта, че е християнин. В двата последни случая работодателите са действали в съответствие с политиката си на равнопоставеност и не биха могли да поддържат служители, които отказват да работят с хомосексуални граждани, подчертава съдът. Интерпретацията на съда в Страсбург в тези случаи степенува по важност правото на здравословен живот, както и правото на равнопоставеност между половете, над правото на религиозно изразяване на европейските граждани. Същевременно ЕСЧП поставя човешкото право на религиозно изразяване над правата на компаниите и корпорациите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар